ALGORYTM BADAŃ

ALGORYTM BADAŃ
 
1. Należy udać się do lekarza pierwszego kontaktu i pobrać bezpłatne skierowanie do lekarz medycyny sportowej. ( Nie dotyczy to osób po 21 roku życia, którym Narodowy Fundusz Zdrowia nie refunduje skierowania. Osoby te bezpośrednio udają się do Poradni Medycyny Sportowej. Opłata za badanie lekarskie wynosi - 80 zł ).

 2. Ze skierowaniem, po uprzednim zarejestrowaniu się, udajemy się do lekarza-specjalisty z zakresu Medycyny Sportowej. Tam lekarz wystawia skierowania na poszczególne wyniki OB, Morfologię, badanie Moczu, EKG, a także wystawia skierowania do poszczególnych specjalistów - neurologa, laryngologa oraz okulisty.

3. Z wynikami badań oraz kartami Porad Ambulatoryjnych od w/w specjalistów ponownie rejestrujemy się na wizytę w Przychodni Medycyny Sportowej i tam lekarz bo odczytaniu wyników oraz po przeprowadzeniu badania wystawia ostatecznie diagnozę - dopuszcza lub nie zawodnika do uprawniania danej dyscypliny sportu a także wystawia Kartę Zdrowia Sportowca dla zawodnika o profilu Karate Shotokan. Badanie ważne jest na okres 6 m-cy.

4. Następnie, gdy kończy się okres ważności badań lekarskich sportowca, ponownie rejestrujemy się do Przychodni Medycyny Sportowej i rozpoczynamy procedurę od nowa. ( Już nie pobieramy skierowania od lekarz pierwszego kontaktu, gdyż jesteśmy już pacjentami tej przychodni). Ponadto wyniki badań od neurologa, okulisty i laryngologa ważne są przez okres 2 lat. Tak więc przy ponownej wizycie w Przychodni Medycyny Sportowej nie musimy ponownie kierować się na konsultacje do poszczególnych specjalistów.
 

Reasumując, przeważnie badanie kończy się dwoma wizytami w Przechodni Medycyny Sportowej. Istnieje możliwość wykonania poszczególnych wyników indywidualnie i prywatnie, wówczas przyśpieszamy ostateczne badanie lekarskie i wystawienie Karty Sportowca.
 

Logo