MOJE PIERWSZE KROKI

MOJE PIERWSZE KROKI W KS SAMURAJ LUBAŃ
 
Aby móc trenować w Naszym klubie należy spełnić kilka warunków:

 • mieć ukończony 5 rok życia,

 • wypełnić Deklarację Członkowską, gdzie jest zgoda rodziców na udział dziecka  w treningach oraz zezwolenie na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych oraz rozpowszechnianie wizerunku zawodnika (dostarczyć na pierwszym treningu), osoby pełnoletnie sami wypełniają deklarację;

 • przedłożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań lekarskich do udziału w zajęciach sportowych od lekarza pierwszego kontaktu (w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia zajęć). Uwaga! Czasami lekarz odsyła do Przychodni Sportowej. Proszę nie zgadzać się na to i wymusić takie zaświadczenie.  Badanie Medycyny Sportowej jest obowiązkowe wówczas, gdy jest współzawodnictwo sportowe, zawody, a takie badania zawodnicy będą robić za pół roku;

 • wykupić  polisę ubezpieczeniową NW dla zawodnika  (płatność u prowadzącego zajęcia 70 zł,  w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia zajęć, jest to obowiązkowa polisa do sztuk walki, nałożona przez Polski Związek Karate);

 • dokonać płatności  za zajęcia na konto klubowe, do 15 –każdego miesiąca, płatne z góry. Tytuł płatności – „opłata za zajęcia za m-c …” (np. za  wrzesień 2021).

   
WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ NA NASZE KONTO:                                                                                      
           KLUB SPORTOWY SAMURAJ LUBAŃ                                                                                                    Henryków Lubański 277 ; 59-800  Lubań                                                                                                      
           Bank Zachodni WBK oddział Lubań

           20 1090 1955 0000 0001 0550 7980
 
Kilka słów o treningach :
 • na treningi należy zgłosić się ok. 15 min. przed  rozpoczęciem zajęć na salę treningową. Jaśli jest to konieczne, pomóc dziecku w przebraniu się i pozostawić pod opieką prowadzącego. Zgłosić się po odbiór dziecka po 1 godzinie zegarowej;

 • należy posiadać ze sobą kimono lub inną odzież sportową,  miękkie, halowe obuwie sportowe. Dla osób początkujących – wskazane spodnie dresowe, podkoszulek, obuwie sportowe;

 • dziecko winno mieć  zapewnione 0,5 l napoju na zajęcia (najlepiej niegazowana woda, z sokiem z jednej cytryny i łyżką naturalnego miodu);

 • Trening dla dzieci trwa 1 godz. zegarową;

 • Proszę dostosować odzież zewnętrzną dziecka do danej pory roku, z uwzględnieniem czapki, gdyż dziecko po zajęciach może być spocone;

 • w miarę możliwości, jeśli jest konieczność załatwienia spraw formalnych związanych z naszym klubem, proszę zgłaszać się do prowadzącego ok. 15 min. przed treningiem lub po zajęciach, aby nie zabierać dzieciom treningu;

 • Strój do karate – kimono można zakupić we własnym  zakresie. Istnieje możliwość zamówienia kimon w naszym klubie, w cenie promocyjnej, zależne od wzrostu. Proszę złożyć zamówienie u prowadzącego;

 • Wszelka pomoc w załatwieniu formalności otrzymacie Państwo od prowadzących zajęcia. Jeśli to nie wystarczy, to proszę o kontakt z szefem wyszkolenia Jackiem Jaworskim - tel. 600 911 357 lub e-mail: samuraj.jaworski@wp.pl.

Logo