NAGRODY DLA SPORTOWCÓW I TRENERÓW

Starosta Lubański, zaprasza do składania wniosków o przyznanie dla zawodników i trenerów nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe osiągnięte w roku 2015. Wydział Spraw Społecznych i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Lubaniu rozpoczął przyjmowanie wniosków o przyznanie nagród...

Nagrodę lub wyróżnienie mogą otrzymać:

1) osoby fizyczne, które reprezentują barwy klubu działającego i zarejestrowanego na terenie Powiatu Lubańskiego,
2) trenerzy prowadzący szkolenia w klubach działających i zarejestrowanych na terenie Powiatu Lubańskiego, którzy angażują się w działalność klubu i popularyzowanie sportu na terenie powiatu a ich zawodnicy osiągają wybitne wyniki we współzawodnictwie sportowym na arenie międzynarodowej lub krajowej.
Z wnioskiem o przyznanie nagrody lub wyróżnienia mogą wystąpić:
1) władze klubu sportowego, stowarzyszenia kultury fizycznej lub odpowiedniego związku sportowego ze względu na dyscyplinę sportową,
2) zainteresowani zawodnicy (rodzice lub opiekunowie prawni w przypadku zawodników niepełnoletnich),
3) osoby, kluby, stowarzyszenia nie związane z zawodnikiem lub trenerem, który ma ubiegać się o nagrodę lub wyróżnienie Starosty Lubańskiego.

Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość nagród lub wyróżnień Starosty Lubańskiego reguluję uchwała Nr XII/89/2015 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 24 września 2015 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród lub wyróżnień Starosty Lubańskiego  dla zawodników i trenerów za osiągnięcia sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Zgłoszenia należy kierować do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Lubaniu, ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2016 r. – decyduję data wpływu. Szczegółowych informacji zasięgnąć można bezpośrednio w Wydziale Spraw Społecznych i Rozwoju lub pod numerem tel. +48 64 64 365.


 
Data: 14.01.2016 r.
Logo