OPŁATY ZA ZAJĘCIA

Szanowni Państwo... Jesteśmy u progu zamknięcia roku budżetowego. Niestety, część osób do tej pory nie dokonała opłat za zajęcia, a wiele osób od września 2018 dokonuje wpłat niezgodnych z obowiązującymi stawkami. Proszę o ich sprawdzenie i ewentualną dopłatę.  W roku szkoleniowym 2018/2019 opłata za zajęcia wynosi... 

Proszę nie dokonywać wpłat w innych wysokościach, według własnego uznania, jest to nie wywiazywanie się z zobowiązań względem klubu!!!

W roku szkoleniowym 2018/2019 płatność za zajęcia za dany miesiąc wynosi:
  • Sekcja Karate Lubań - 70 zł za osobę

  • Sekcja Karate Pisarzowice - 70 zł za osobę

  • Sekcja Karate Świeradów Zdrój - 70 zł za osobę

  • Sekcja Samoobony i Combatu - 50 zł za osobę

  • Uczęszczanie do dwóch i więcej sekcji - 100 zł za osobę

  • Udział w zajęciach dwóch i więcej członków najbliższej rodziny - składka
    mniejsza o 10 zł  za każdą osobę,  od obowiązującej składki w danej sekcji.  

Prosimy o dokonywanie opłat  za zajęcia do 15 - tego,  każdego miesiąca treningowego, płatność z góry, na nasze konto klubowe.


W sytuacji nieobecności dziecka na zajęciach z powodu choroby przez cały miesiąc, należy zapłacić 50 % wysokości składki. W innych przypadkach opłata jest stała i wynosi wysokość obowązującej składki za dany miesiąc. Nasze dane :      KLUB SPORTOWY SAMURAJ LUBAŃ
                        Henryków Lubański 277 ; 59-800 Lubań
                       

                           
NASZE KONTO:      Bank Zachodni WBK oddział Lubań
  
             
20 1090 1955 0000 0001 0550 7980

Tytuł wpłaty - "płatność za zajęcia za (imię i nazwisko zawodnika i nazwa miesiąca, za który dokonywana jest opłata) np. Opłata za zajęcia za Jana Kowalskiego za 09.2015

 

Składka na ubezpieczenie za cały rok szkoleniowy 2018/2019 wynosi 40 zł za osobę i jest obowiązkowa mimo, iż dziecko posiada inne polisy. 

Wpłat proszę dokonywać u prowadzącego zajęcia w pierwszym miesiącu rozpoczęcia zajęć.
======================================================
Logo