PŁATNOŚCI

W roku szkoleniowym 2019/2020 płatność za zajęcia za miesiąc wynosi:

  • Sekcja Karate Lubań - 80 zł za osobę

  • Sekcja Karate Pisarzowice - 80 zł za osobę

  • Sekcja Karate Świeradów Zdrój - 80 zł za osobę

  • Sekcje Samoobony i Combatu - 100 zł za osobęUczęszczanie do dwóch i więcej sekcji - 100 zł za osobę.


Udział w zajęciach dwóch i więcej członków najbliższej rodziny - składka mniejsza o 10 zł  za każdą osobę,  od obowiązującej składki w danej sekcji.  


Prosimy o dokonywanie opłat  za zajęcia do 15 - tego,  każdego miesiąca treningowego, płatność z góry, na nasze konto klubowe.


W sytuacji nieobecności dziecka na zajęciach z powodu choroby przez cały miesiąc, należy zapłacić 50 % wysokości składki. W innych przypadkach opłata jest stała i wynosi wysokość obowązującej składki za dany miesiąc. Nasze dane :      KLUB SPORTOWY SAMURAJ LUBAŃ
                        Henryków Lubański 277 ; 59-800 Lubań
                       

                           
NASZE KONTO:      Bank Zachodni WBK oddział Lubań   
             
                             20 1090 1955 0000 0001 0550 7980

Tytuł wpłaty:
"płatność za zajęcia za (imię i nazwisko zawodnika) za m-c ......." .


 

Składka na ubezpieczenie za cały rok szkoleniowy 2019/2020 wynosi 40 zł za osobę i jest obowiązkowa mimo, iż dziecko posiada inne polisy.

Jest to podyktowane przez Polski Związek Karate, nadający licencję naszemu klubowi na prowadzenie szkolenia.  Wpłat proszę dokonywać u prowadzącego zajęcia, w pierwszym miesiącu rozpoczęcia zajęć.
Do pobrania - POLECENIE PRZELEWU KS SAMURAJ LUBAŃ 2019
Logo