Finał Dolnośląskich Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady Młodzieży w Karate WKF

 KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY FINAŁU DOLNOŚLĄSKIEGO
IGRZYSK DZIECI, IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ i LICEALIADY MŁODZIEŻY
W KARATE OLIMPIJSKIM - LUTYNIA 16.12.2023


 
1. Organizator
Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk”, Wrocławski Klub Sportów Azjatyckich „Budokan”,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lutyni, Dolnośląski Związek Karate WKF,

2. Miejsce
Hala Sportowa Zespół Szkolno–Przedszkolny w Lutyni, ul. Polna 1 b,

3. Termin
16 grudnia 2023, sobota

4. Cel zawodów
- wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach
- popularyzacja karate wśród dzieci i młodzieży

5. Zgłoszenia
Obowiązkowe zgłoszenie szkoły przez System Rejestracji Szkół www.srs.szs.pl w nieprzekraczalnym terminie 30.11.2023 dokonywane przez szkoły.

W zgłoszeniu w polu informacje dodatkowe obowiązkowe dopisanie przy każdym zawodniku: kata/kumite, waga i dla Igrzysk Dzieci rok rozpoczęcia treningów.

Dodatkowo opiekunów obowiązuje przekazanie podczas rejestracji formularza zgłoszeniowego dołączonego do Komunikatu

6. Program zawodów
12:00 – weryfikacja list startowych
12:50 – uroczyste otwarcie zawodów
13:00 – rozpoczęcie rozgrywania Dolnośląskich Igrzysk Dzieci
14:30 – rozpoczęcie rozgrywania Dolnośląskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej
16:00 – rozpoczęcie rozgrywania Dolnośląskiej Licealiady Młodzieży
18:00 – planowane zakończenie zawodów
Uwaga!!! Wszystkich zawodników i opiekunów obowiązuje przestrzeganie przepisów
wewnętrznych ZS-P Lutynia.

7. Punktacja
Do punktacji drużynowej w ramach Współzawodnictwa Sportowego Szkół Dolnego Śląska
zaliczane będą wyniki wszystkich zawodników szkoły, którzy zajmą miejsca I-VIII
w poszczególnych konkurencjach wg zasady I m – 9 pkt, II m – 7 pkt, III m – 5 pkt, IV m – 4
pkt, V-VI m – 3 pkt, VII-VIII m - 2 pkt

8. Konkurencje:
A. DOLNOŚLĄSKIE IGRZYSKA DZIECI – szkoły podstawowe
a. Klasy 1-2, 2015 i młodsi
b. Klasy 3-4, 2013-2014
c. Klasy 5-6, rocznik 2011-2012

Dolnośląskie Igrzyska Dzieci
DZIEWCZĘTA
Kata ind. dziewcząt kl. 1-2 (trenujące od 2022)
Kata ind. dziewcząt kl. 1-2 (trenujące od 2021 i dłużej)
Kata ind. dziewcząt kl. 3-4 (trenujące od 2022)
Kata ind. dziewcząt kl. 3-4 (trenujące od 2021 i dłużej)
Kata ind. dziewcząt kl. 5-6
Kumite ind. dziewcząt kl. 1-3 (3 kategorie wagowe)
Kumite ind.dziewcząt kl. 4-6 (3 kategorie wagowe)
CHŁOPCY
Kata ind. chłopców kl. 1-2 (trenujące od 2022)
Kata ind. chłopców kl. 1-2 (trenujące od 2021 i dłużej)
Kata ind. chłopców kl. 3-4 (trenujące od 2022)
Kata ind. chłopców kl. 3-4 (trenujące od 2021 i dłużej)
Kata ind. chłopców kl. 5-6
Kumite ind. chłopców kl. 1-3 (3 kategorie wagowe)
Kumite ind. chłopców kl. 4-6 (3 kategorie wagowe)

B. DOLNOŚLĄSKIE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ – szkoły podstawowe
a. Klasy 7-8, rocznik 2009-2010
Dolnośląskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej
DZIEWCZĘTA
Kata ind. dziewcząt kl. 7-8
Kumite ind. dziewcząt kl. 7-8 (3 kategorie wagowe)
CHŁOPCY
Kata ind. chłopców kl. 7-8
Kumite ind. chłopców kl. 7-8 (3 kategorie wagowe)

C. DOLNOŚLĄSKA LICEALIADA MŁODZIEŻY – szkoły ponadpodstawowe
a. Klasy 1-2, rocznik 2007 i młodsi
b. Klasy 3-5, rocznik 2004-2006
Dolnośląska Licealiada Młodzieży
DZIEWCZĘTA
Kata ind. dziewcząt kl. 1-2
Kata ind. dziewcząt kl. 3-5
Kumite ind. dziewcząt kl. 1-2 (2 kategorie wagowe)
Kumite ind. dziewcząt kl. 3-5 (2 kategorie wagowe)
CHŁOPCY
Kata ind. chłopców kl. 1-2
Kata ind. chłopców kl. 3-5
Kumite ind. chłopców kl. 1-2 (2 kategorie wagowe)
Kumite ind. chłopców kl. 3-5 (2 kategorie wagowe)
Podział na wagi w konkurencjach kumite – wg zgłoszeń. W przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń w danej kategorii konkurencje mogą zostać połączone. Każdy zawodnik może wziąć udział zarówno w konkurencji kata oraz kumite.
9. Przepisy rozgrywania konkurencji:
A. Kata indywidualne
a. Trzech sędziów
b. System pucharowy z repasażami, dwa trzecie miejsca, system chorągiewkowy
c. Kata SP kl. 1-2 oraz 3-4 trenujący od 2022 – TYLKO kata Taikyoku Shodan
d. Kata SP kl. 1-2 oraz 3-4 trenujący od 2021 i dłużej – min 2 kata na przemian,
e. Kata SP kl. 5-6 – min 2 kata na przemian,
f. Kata SP kl. 7-8 – min. dwa kata na przemian od Heian Shodan.
g. Kata LO/Tech. kl. 1-2 oraz 3-5 min. dwa kata na przemian od Heian Shodan.
B. Kumite indywidualne
a. Trzech sędziów – jeden Sędzia Prowadzący, dwóch Sędziów Bocznych
b. System pucharowy z repasażami, dwa trzecie miejsca
c. Czas walki:
 SP kl. 1-3 – 60 sekund
 SP kl. 4-6, kl. 7-8 – 90 sekund
 LO/Technikum – 120 sekund
d. Ochraniacze:
 SP kl. 1-6
1. Obowiązkowe: napięstniki, ochraniacze na zęby, ochraniacze na stopy
2. Opcjonalne: ochraniacze goleni, ochraniacz tułowia
 SP kl. 7-8 i LO/Technikum
1. Obowiązkowe: napięstniki, ochraniacze na zęby, ochraniacze na stopy,
ochraniacze goleni, ochraniacz tułowia
C. Przepisy rozgrywania Kumite
a. Walka do przewagi 8 punktów, lub więcej punktów na koniec walki, lub SENSHU lub
więcej IPPON lub więcej WAZA-ARI lub HANTEI
b. Punktacja:
 YUKO – 1 pkt – techniki ręczne na Chudan/Jodan
 WAZA-ARI – 2 pkt – techniki nożne na Chudan
 IPPON – 3 pkt – techniki nożne na Jodan lub techniki wykonane na
przeciwniku, którego jakakolwiek inna część ciała niż stopa dotyka tatami
c. Miejsca punktowane: Jodan (głowa, twarz, szyja), Chudan (brzuch, klatka piersiowa,
boki, plecy), właściwy dystans:
 SP klasy 1-8: do 10 cm
 LO/Technikum: do 5cm
d. Ostrzeżenia i kary: Chui 1, Chui 2, Chui 3, Hansoku-Chui, Hansoku,
 nadmierny kontakt, niebezpieczne rzuty, ataki na stawy itp., ataki otwartą
dłonią na twarz – można przyznać od razu Hansoku-Chui lub Hansoku
 wyolbrzymianie kontuzji – można przyznać od razu Hansoku-Chui lub
Hansoku
 pasywność – przyznawana zawodnikowi, który przegrywa (na punkty lub
Senshu)
 Jogai, trzymanie itp.., Mubobi, złe zachowanie, niekontrolowane ataki
e. Ato Shibaraku – 15 sekund do końca walki
 Poniżej Ato ShiBaraku za (Jogai, unikanie walki, trzymanie, pchanie itp.)
zawodnik otrzymuje minimum Hansoku Chui i traci Senshu (jeśli ma)

Koordynator zadania: Piotr Babicz, tel. 602 868 427, mail: biuro@karate-budokan.pl

Wiceprzewodniczący SZS
Adam SzymczakDetect language » Polish
 
Detect language » Polish
 
 
Detect language » Polish
 
Data: 28.11.2023 r.
Logo