4. HISTORIA KARATE NA ZIEMI LUBAŃSKIEJ

Mistrzostwa Świata w Karate Shotokan FSKA - Karpacz 2010

Karate zawitało do Lubania dopiero w 1989 roku. I paradoksalnie, jak to często bywa, powstały niemal jednocześnie aż trzy sekcje karate w różnych klubach. Dwie sekcje o profilu Karate Shotokan i jedna sekcja Karate Kyokushinkai. Sekcje te należy przypisać poszczególnym pasjonatom sztuk walki, gdyż to dzięki nim odbywały się treningi, choć nazwy sekcji, klubów z biegiem czasu ulegały zmianom.

Jedna z sekcji o profilu Karate Shotokan powstała w marcu 1989 roku przy TKKF Kolejarz, bazującego przy Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego PKP w Lubaniu na ul. Gazowej a korzystająca z sali gimnastycznej szkoły przyzakładowej Zespołu Szkół Zawodowych. Zajęcia były prowadzone przez okres 3 lat przez Jacka Jaworskiego, posiadającego wówczas stopień 3 kyu w karate Shotokan. Warto tu wspomnieć, iż w tych latach posiadacz już brązowego pasa, czyli min. 3 kyu mógł samodzielnie prowadzić zajęcia, bez kursów instruktorskich, co dzisiaj jest niedopuszczalne. Następnie w 1991 zajęcia zostały przerwane na skutek powołania prowadzącego sekcję do wojska, w celu odbycia zasadniczej służby wojskowej. Dopiero w roku 1993 ponownie wznowiono treningi lecz już pod inną nazwą TKKF Księginki Lubań, na tej samej bazie sportowej Zespołu Szkół Zawodowych przy ZNTK PKP w Lubaniu. W roku 1995 sekcja ta uległa dalszym przemianom na Funakoshi Shotokan Karate Klub, w ramach której były prowadzone zajęcia przez Jacka Jaworskiego z zakresu nauk karate i samoobrony na terenie Lubania, Leśnej i Zgorzelca. Tak więc powstały trzy sekcje, o tym samym profilu i były prowadzone do roku 1996.

W roku 1999 zostaje założony przez Jacka Jaworskiego, częściowo na bazie potencjału zawodników z poprzedniego klubu Funakoshi Shotokan Karate Klub, Uczniowski Klub Sportowy Samuraj Lubań, z siedzibą w Henrykowie 385, który istnieje do dnia dzisiejszego. Klub ten powstał niemal od podstaw, na bazie dokonanych nowych naborów zawodników do poszczególnych sekcji. Do tego klubu dołączyli wcześniejsi wychowankowie Jacka jaworskiego tj.: Robert Banach, Robert Cymerman, a następnie Andrzej Brzozowski, którzy zdobyli odpowiedni stopień zaawansowania, uprawnienia instruktorskie i stali się współprowadzącymi zajęcia w klubie. Działalność tego klubu jest przedmiotem tej strony, więc została opisana szczegółowo w poszczególnych dalszych naszych stronach40.

Seminarium Karate z udziałem karateków TKKF Księginki Lubań – Kowary 1993 r. (zdjęcia autora).

Druga sekcja powstała także w marcu w 1989 roku w Lubaniu przy Liceum Ogólnokształcącym w Lubaniu na ul. Mickiewicza, założona przez przyjezdnego instruktora karate, który w tym czasie zamieszkał w miejscowości Lubomierz - Zbigniewa Wojtkowiak, posiadającego wówczas III Dan w karate Shotokan. W/w trener reprezentował swój prywatny klub Age Kan Klub Zbigniewa Wojtkowiaka. Przez kilka lat treningi odbywały się w Liceum Ogólnokształcącym w Lubaniu na ul. Mickiewicza a w roku 1996 zajęcia zostały przeniesione do Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej w Lubaniu i tam na bazie tego ośrodka były kontynuowane. Od roku 2002 zajęcia zostały przeniesione na teren hali sportowej MOSiR-u w Lubaniu na ul. Różaną i są tam prowadzone do dnia dzisiejszego. Nadal głównym szkoleniowcem w tym klubie jest Zbigniew Wojtkowiak, obecnie posiadającego VI Dan w Karate Shotokan. Jego działalność sportowa jest swoistą działalnością gospodarczą, gdzie zajęcia obecnie prowadzi między innymi w Lubaniu, Świeradowie Zdroju, Lubomierzu, Gryfowie Śląskim, Mirsku, Rębiszowie, Platerówce i Lwówku Śląskim41.

Trzecia Sekcja Karate Kyokushinkai powstała we wrześniu 1988 roku przy TKKF Lubań. Została założona przez Dariusz Bogusławskiego, posiadającego 4 kyu w karate Kyokushin. Pierwotnie zajęcia odbywały się na sali gimnastyczno- zabawowej „Praktycznej Pani” w Lubaniu na ul. Grunwaldzkiej 1 a następnie treningi przeniesiono do sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr. 1 w Lubaniu na ul. Mickiewicza a kolejno do Szkoły Podstawowej nr. 4 w Lubaniu na ul. Stawowej. Warto wspomnieć, iż na pierwsze treningi do tej sekcji trafiło niemal 300 osób. Treningi były prowadzone przez okres trzech lat, do grudnia 1992 r. Po tym okresie prowadzący zaniechał treningów. Dużo wówczas osób z tej sekcji przeniosło się do pozostałych klubów i tam dalej trenowało42.


40 Dane archiwum UKS Samuraj Lubań
41 Dane na dzień 30.06.2010 r.
42 Dane – relacje ustne byłych zawodników Sekcji Kyokushinkai –Andrzeja Brzozowskiego i Roberta Wójcik