Badania lekarskie w UKS Samuraj Lubań


Informuję, iż UKS Samuraj Lubań posiada licencję Polskiego Związku Karate na prowadzenie zajęć sportowych o profilu Karate Shotokan, a także udziału we współzawodnictwie sportowym. To z kolei nakłada obowiązek na klub posiadania przez zawodników obowiązkowych orzeczeń lekarskich , wydanych przez uprawnionych lekarzy o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w zajęciach i we współzawodnictwie sportowym.

Ponadto wszystkie osoby trenujące w Naszym klubie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie uprawiania karate NNW.

Zarówno z orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia zawodnika jak i z dokumentów ubezpieczenia NNW musi jednoznacznie wynikać, że zawodnik posiada orzeczenie lekarskie dot. uprawiania karate i ubezpieczenie NNW dot. uprawiania i startu w zawodach karate.

Wynika to bezpośrednio z brzmienia art. 37 i art. 38 Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.

Dlatego też każdy zawodnik z UKS Samuraj Lubań, aby móc trenować w Naszym klubie, musi obligatoryjnie posiadać aktualne badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza -specjalistę posiadającego stosowne uprawnienia z zakresu Medycyny Sportowej

Nasz Klub korzysta z usług z Poradni Medycyny Sportowej, która mieści się w Zgorzelcu na ul. Warszawskiej 30, w budynku Przychodni Rejonowej-Specjalistycznej na I piętrze - lekarz Adam Gąsiorowski. Kontakt z przychodnią - telefon 75 77 57 042 . Poradnia Medycyny Sportowej przyjmuje pacjentów we wtorki oraz we czwartki w godz. 09:00 - 13:00, po wcześniejszym, indywidualnym zarejestrowaniu się telefonicznym.

Uwaga! Lekarz często jest na wyjazdach, więc wcześniejsza rejestracja jest jak najbardziej wskazana.


     ALGORYTM czynności dot. przeprowadzenia badań lekarskich...   » zobacz więcej…

Prezes
UKS Samuraj Lubań
mgr Jacek Jaworski
IV DAN