OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE KLUBU…

„Poszukuj cech charakteru, szanuj innych, nie poddaj się, powstrzymuj się od złych zamiarów”
Kenneth Funakoshi 1


Karate jest sportem, który można skonfrontować podczas różnych turniejów, zmagań sportowych, czy też walki treningowej lub realnej walki na ulicy. Karate jednak jest zdecydowanie czymś więcej. Karate jest sztuką samą w sobie, jest niesioną filozofią, nauką walki, samoobrony, samodyscypliny, kształtowania charakteru, gdzie gro osób nie chce brać udziału w rywalizacji sportowej, a trenuje karate tylko rekreacyjnie dla samego siebie, dla zdrowia, samorealizacji i satysfakcji. Poprzez trening Karate zdobywamy tym samym niebywałe umiejętności fechtunku walki, mając możliwość zdawania na kolejne stopnie wtajemniczenia, kolejne pasy, dążąc do zdobycia stopnia mistrzowskiego.

       Dlatego też dorobek klubu należy postrzegać w trzech wymiarach – osiągnięciach zawodników na zawodach sportowych, posiadanym potencjale zawodników, w tym posiadających wysokie stopnie wtajemniczenia (brązowe i czarne pasy), a także posiadane przez nich uprawnienia sędziowskie oraz posiadaną kadrę dydaktyczną – trenerów i instruktorów karate, którzy w przyszłości będą tworzyć kolejne karty Naszej historii.

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2006

Rok 2005

Rok 2004

Rok 2003

Rok 2002

Rok 2001

Rok 2000