JAK STAĆ SIĘ NASZYM SAMURAJEM…

(algorytm postępowania)

Kliknij niżej aby pobrać formularze - deklaracji członkowskiej i polecenia przelewu:


WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ NA NASZE KONTO:

KLUB SPORTOWY SAMURAJ LUBAŃ
Henryków Lubański 277 ; 59-800 Lubań
NIP 613 15 09 635 ; Regon 020299006
tel. : 600 911 357 ; e-mail. : samuraj.jaworski@wp.pl

Bank Zachodni oddział Lubań

20 1090 1955 0000 0001 0550 7980
Aby móc trenować w Naszym klubie należy spełnić kilka warunków :

O treningach :

Trening Karate jest idealny dla młodego dziecka. W miarę rozwoju człowieka Ontogenezy – ruch jest niezbędny dla właściwego rozwoju układu nerwowego, rozwoju fizjologicznego, morfologicznego a tym samym rozwoju poszczególnych cech motoryki. Właściwy rozwój motoryczny w fazie dorastania – siły, szybkości,, wytrzymałości i koordynacji ruchowej ma bardzo ważne znaczenie w życiu człowieka, które będzie rzutować na dalszą egzystencję życia dorosłego człowieka. Rozwój fizyczny ma ogromne znaczenie i jest nieodwracalny w fazie dorastania, w budowie układu kostnego, struktury mięśni, a nawet właściwej odporności na choroby czy wirusy.

Treningi Karate zawierają bardzo dużo elementów, ćwiczeń ogólnorozwojowych, nie wykonywanych podczas zajęć wychowania fizycznego. Ćwicząc elementy technik Kata – doskonale doskonalimy koordynacje ruchową, zachowania właściwej postawy, sylwetki a dodatkowym atutem jest synchroniczna nauka walki.

Karate daje także możliwość rywalizacji sportowej na różnych zawodach. Organizowane są różne formy walk, gdzie każdy może znaleźć coś dla siebie. Dzieci rywalizują ze sobą na zawodach w formie pokazu Kata a także walki wolnej – ze znacznymi ograniczeniami, gdyż dobro i bezpieczeństwo dziecka jest najważniejsze. Dorośli mają możliwości walczyć w różnych systemach, w tym ful kontakt.

Ponadto adept Karate uczy się kształtować swój charakter, swoja osobowość. To jest drugorzędny i bardzo ważny aspekt w procesie wychowania dzieci i młodzieży. Dużą rolę podczas treningów Karate przykłada się właśnie do tych elementów- przestrzegania kodeksu dojo, zasad postępowania, kształtowania moralności. Na zajęciach kształtowane są zasady postępowania, nauki, posłuszeństwa względem rodziców, nauczycieli i trenerów. Karate jest bardzo pomocne w procesie wychowawczym dla rodziców. Karate nie zna barier wiekowych. Może ćwiczy je każdy, kto trafi do szkół Karate i pozwoli mu na to stan zdrowia. Warto na koniec zapamiętać, że nauka Karate nigdy nie było i nie jest techniką agresji…(M. Nishijama) wykorzystanie elementów technik walki jest dopuszczalne jedynie w sytuacjach realnie wymuszonych - daje możliwości wyjścia „cało” z opresji, bądź pozwoli pomóc wyjść drugiemu człowiekowi. Karate uczy pokory, posłuszeństwa, zdyscyplinowania, czego niestety w dzisiejszych czasach, w dobie głębokiej humanizacji niezmiernie brakuje.

      Jacek Jaworski
trener Karate Shotokan