Niewątpliwie do ważnych wydarzeń klubu należy zaliczyć udział jego zawodników w zawodach na szczeblu ogólnokrajowym, czy też międzynarodowym a także powołanie do kadry. Na uwagę z pewnością zasługuje fakt udziału zawodników „samuraja” w finałach Mistrzostw Polski w roku 2009, co w efekcie dało powołanie Jacka Jaworskiego do kadry i wyjazdu na Mistrzostwa Świata do Sunt Sity w Afryce Południowej, a także zdobycia Mistrzostwa Polski w roku 2010, z których przywieziono 6 medali a dalej powołania tych zawodników do reprezentowania Polski na Mistrzostwa Świata 2010.

Do ważnych wydarzeń klubu należy uznać dzień 10.06.2006 roku, który wpisał się złotymi głoskami w dziejach klubu UKS Samuraj Lubań. Jest to dzień, w którym oddano do użytku nową salę gimnastyczną dla Gimnazjum Publicznego w Pisarzowicach ( w tym z możliwością użytkowania dla UKS Samuraj Lubań) oraz salę specjalistyczną – salę walki do dyspozycji UKS Samuraj Lubań. Na tej uroczystości byli przedstawiciele niemal wszystkich pionów, a m.in. Starosta Lubański Lucjusz Żełabowski, komendanci : Łużyckiego Oddziału straży Granicznej, Ośrodka Tresury Psów Służbowych Straży Granicznej w Lubaniu, Policji i Straży Pożarnej, przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki na czele z dyrektorką Departamentu Infrastruktury Sportowej Małgorzatą Cejmer, przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego z dyrektorem Wydziału Sportu i Turystyki dr Władysławem Paliga oraz przedstawiciele samorządu lokalnego i duchowieństwa. Gospodarzami tej uroczystości byli - Wójt Gminy Lubań Mirosław Herdzik wraz z Dyrektorem Gimnazjum w Pisarzowicach Ryszardem Leszczyńskim oraz prezesem klubu UKS Samuraj Lubań Jackiem Jaworskim. Otwarcie tych obiektów zaingerował II Turniej Samuraja w Karate Dzieci i Młodzieży o Puchar Wójta Gminy Lubań, w którym uczestniczyło 6 klubów z województwa dolnośląskiego.

Uroczystości otwarcia sal gimnastycznych w Pisarzowicach w dniu 10.06.2006r. - zawodnicy wraz z przedstawicielami instytucji. (zdjęcia autora).

Ta inwestycja przyczyniła się do pełnego rozwoju klubu, podniesienia jego poziomu szkoleniowego i w efekcie zdobywania lepszych wyników na zawodach sportowych. Dlatego też na tej bazie, z przyczyn oczywistych powstało centrum szkoleniowe klubu i do niego przenoszono poszczególne sekcje. Do pomieszczeń siłowni przeniesiono zestawy siłowni będące na wyposażeniu Gimnazjum w Pisarzowicach, a także ze sprzętu będącego w dyspozycji UKS Samuraj Lubań – atlasu. Siłownia ta stała się ogólno dostępna, z której korzystali osoby uprawnione, w tym szkoła. Dodatkowo w roku 2008 pozyskano środki w kwocie 5 000 zł z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Lubania, co umożliwiło zakupienie kolejnych zestawów 4 sztang, sztangielek i hantli, a także dwóch ławek firmy Keetler, w celu polepszenia bazy szkoleniowej.

Do ważnych także wydarzeń klubu należy zaliczyć udział reprezentantów z UKS Samuraj Lubań , w poszczególnych seminariach i zgrupowaniach karate. Co roku zawodnicy i instruktorzy z klubu UKS Samuraj Lubań jeżdżą na seminaria karate do Wrocławia, organizowane przez Akademicki Związek Sportowy i Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Celem tych zjazdów jest przede wszystkim nauka dobrego karate, na światowym poziomie, podglądnięcia tych najlepszych i integracja ludzi trenujących podczas wspólnych treningów, sparingów, czy też spotkań. Na przedmiotowe seminaria niemal co roku jest zapraszany prezydent światowej organizacji Funakoshi Shotokan Karate Association shihan Kenneth Funakoshi - IX Dan, który jest jednym z najwybitniejszych mistrzów i autorytetów na świecie w Karate Shotokan i osobiście prowadzi zajęcia, podczas tych zjazdów. Dodatkowo na seminaria, organizator Andrzej Zarzycki, zaprasza różnych wybitnych mistrzów i zawodników z czołowych drużyn świata, dzięki czemu reprezentanci z UKS Samuraj Lubań, mogli szkolić się od najlepszych.

W roku 2005 seminarium prowadzili mistrzowie świata z Francji w Kumite: Robert Gomis i Olivier Beaudry oraz Myriam Szkudlarek w-ce mistrzyni Świata w kata.

Seminarium we Wrocławiu : Mecz Polska – Francja oraz shihan Kenneth Funakoshi rozdający autografy dla zawodniczej z UKS Samuraj Lubań - rok 2005 (zdjęcia autora).

W roku 2006 seminarium prowadzili: Hiszpan Luis Maria Sanz – VI Dan, Jose Manuel Egea –IV Dan oraz trener reprezentacji Francji Robert Gomis – III Dan.

W roku 2007 seminarium prowadzili: shihan Kenneth Funakoshi oraz trener reprezentacji Japonii – Akihiko Kijilna – VI Dan oraz jego asystent Masataka Oshita – VII Dan, którzy na seminarium przywieźli swoje drużyny narodowe - męską i żeńską. Na koniec seminarium został rozegrany turniej między reprezentacją Japonii a Polską, który był niebywałym widowiskiem a zarazem doświadczeniem.

Reprezentacja Narodowa Polski i Francji oraz zawodnicy z UKS Samuraj Lubań (zdjęcia autora).

W roku 2008 seminarium prowadził: shihan Kenneth Funakoshi wraz z trenerem Hiszpanii Antonio Oliva Seba – VII Dan oraz Jose Manuelem Egea – IV Dan, wielokrotnym mistrzem Europy i Świata w Kumite. Staż ten odbył się na obiektach hali sportowej Uniwersytetu Przyrodniczego oraz AWF Wrocław.

Uczestnicy seminarium Karate we Wrocławiu i w Kowarach w roku 2008, w tym reprezentanci „samuraja” (zdjęcia autora).

W roku 2009 odbyło się seminarium stażowe pod kierunkiem Masao Kagawa - VIII Dan, trenera reprezentacji narodowej i akademickiej Japonii oraz Antonia Seba – VII Dan, trener reprezentacji akademickiej Hiszpanii oraz Wayne Ottona – V Dana, trenera reprezentacji narodowej Anglii. W seminarium uczestniczyło 334 zawodników z całej Polski.

Ponadto zawodnicy z UKS Samuraj Lubań biorą udział w cyklicznych letnich zgrupowaniach Karate w Kowarach z udziałem shihana Kennetha Funakoshi, na które przyjeżdża niemal cała Polska. Zgrupowania te cieszą się dużą popularnością zarówno w Polsce jak i za granicą, gdyż przyjeżdżają na nie reprezentacje narodowe z Rosji, Gruzji, Czech, Słowacji i innych krajów. Podczas tych zjazdów prowadzone są dwa razy dziennie treningi, a wieczorem szkolenia sędziowskie. Na koniec seminarium shihan robi egzaminy na stopnie mistrzowskie. Treningi są podzielone na swoje grupy zawansowania, osobno kolorowe pasy a osobno instruktorzy i trenerzy, posiadający czarne pasy. Głównym inicjatorem i organizatorem tych imprez jest Janusz Piepiora- V Dan, prezes Dolnośląskiego Związku Karate. Zgrupowania te odbywają się od 1992 roku, na które wówczas po raz pierwszy przyjechał w/w shihan, który jest wybitnym wojownikiem, nauczycielem i znawcą problematyki karate. To on jest głównym magnesem przyciągającym wszystkim, zmienił karate w Polsce, wprowadzając inny nurt. To nowe spojrzenie na karate pozwoliło wszystkim podnieść swoje umiejętności techniczne, zmodernizować taktykę walki, poszerzyć gamę innych technik. Dzięki temu Polacy obecnie zdobywają czołowe miejsca na arenach światowych. Większość obecnie kluczowych karateków z Polski, zdawało u Kennetha Funakoshi na swoje mistrzowskie, czarne pasy. To jest bardzo ważny aspekt i wielu trenujących przywiązuje do tego dużą uwag, gdyż ważnym elementem jest fakt, kim jest główny nauczyciel i egzaminator.

Letnie zgrupowanie karate w Kowarach w 2009 roku z udziałem zawodników UKS Samuraj Lubań (zdjęcie autora).

Reprezentanci „samuraja” niemal co roku uczestniczą w tych zgrupowaniach, które zwykle trwają trzy dni i są organizowane początkiem wakacji. Od roku 2008 Kenneth Funakoshi organizuje na tych seminariach także szkolenia sędziowskie, egzaminuje i nadaje międzynarodowe licencje. Obecnie siedmiu reprezentantów „samuraja” posiada takie licencje sędziowskie, które szerzej zostały opisane w rozdziale 3.4 tej pracy. W załączniku nr. 3 przedkładam Certyfikat licencji sędziowskiej wydanej przez FSKA.

Instruktorzy z UKS Samuraj Lubań w trakcie odbierania licencji sędziowskich z rąk shihan Kennetha Funakoshi ( zdjęcie autora).

Ważnymi także wydarzeniami, które także częściowo przyczyniły się do aktualnego poziomu klubu i podniosło standardy szkolenia, była sieć różnych pokazów, które dały dozę właściwego rozgłosu i reklamy dla klubu. To z kolei pozwoliło pozyskać kolejnych sponsorów a tym samy dało możliwości udziału reprezentantów „samuraja” w różnych stażach, seminariach, zgrupowaniach i zawodach. Aby zobrazować ten fakt, w załączniku nr. 8 zostały przedłożone zdjęcia z różnych pokazów, wykonanych przez zawodników tego klubu na przełomie lat 2001 – 2009. Uczestnictwo w pokazach przyniosło dużo chwały, dumy i radości dla samych wykonawców a także ich najbliższych a zwłaszcza rodziców. Niemal zawsze pokazy wzbudzały także zainteresowania lokalnych mediów, które niejednokrotnie relacjonowały bardzo pozytywnie przebieg tych wydarzeń.

Tak więc droga reprezentantów UKS Samuraj Lubań do mistrzostwa była długa, w tym do mistrzostwa sportowego i zdobycia czołowych miejsc na Mistrzostwach Polski. Jak już wspomniano wcześniej, aby wyszkolić dobrego zawodnika na poziomie ogólnopolskim, należy trenować go ok. 5 - 7 lat. Dlatego też poświęcono na to dużo czasu, stworzono im dobre ku temu warunki, jak też i możliwości. Zawodnikom dane było trenować z najlepszymi czołowymi zawodnikami świata a to z kolei zaowocowało zdobytym mistrzostwem i awansem do największej imprezy.

Czarne pasy. Ważnym momentem w klubie jest dzień, w którym jego wychowanek zalicza swój życiowy egzamin, w drodze pogłębiania nauk karate i zdaje na swój pierwszy stopień mistrzowski, czarny pas.

Taki dzień nastał w dniu 25.03.2006 roku, gdzie we Wrocławiu, na hali Uniwersytetu Przyrodniczego Robert Cymerman, instruktor UKS Samuraj Lubań, zdał na pierwszy stopień mistrzowski - I Dan, na oczach niemal 200 osób. Był to jego bardzo dobry występ, zaliczał poszczególne bloki egzaminu i niemal po 3 godzinach zmagań zdał go pozytywnie.

Kolejny taki dzień nastał w dniu 26.06.2007 roku, gdzie podczas zgrupowania w Kowarach, instruktor UKS Samuraj Lubań Robert Banach, zdał także na swój pierwszy stopień mistrzowski – I Dan w karate Shotokan u shihana Kennetha Funakoshi.

Obecnie w klubie jest ośmiu zawodników posiadający 1 kyu, którzy przygotowują się na rok 2011 do swojego egzaminu mistrzowskiego.

Ponadto działacze UKS Samuraj Lubań podejmują inne wyzwania wychowawczo –integracyjne, jak wspólne spotkania wigilijne, nawiązujące do tradycji staropolskich, organizowanie wycieczek, zwiedzanie różnych ciekawych miejsc, czy też integracyjnych spotkań - ognisk przy gitarze, wspólne pieczenie kiełbasek. Ważnym także elementem jest wypełnienie czasu dla tych najmłodszych dzieci z Sekcji Przedszkolaków, w tym też zorganizowanie tego im czasu na palcu zabaw, aby mogli bardziej się ze sobą zintegrować, poznać czy oswoić z nowym miejscem.

Również centrum szkoleniowe klubu zwiedzają dzieci z innych szkół, które są oprowadzane po sali walki. Okazywany jest wówczas posiadany osprzęt, dzieci zapoznają się częściowo z historią karate, jego twórcami, która jest opisana na ekspozycji ściennej. Jest także prezentowana prezentacja multimedialna o działalności klubu i krótki jego rys historyczny (w załączniku nr.10 przedstawiono fotograficzne sprawozdanie z tych wydarzeń).

Podsumowanie:

Po niemal jedenastu latach powstania klubu, ciężkiej pracy poszczególnych zawodników i instruktorów, zdobytych czołowych miejsc na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej, powołano do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata w Karate Shotokan na 2010 rok, które się odbędą tym razem w Polsce, zawodników z UKS Samuraj Lubań : Roberta Cymermana, Elżbietę Kordyka, Danutę Piszczek, Edytę Tomaszewską i Jacka Jaworskiego.

Ponadto UKS Samuraj Lubań, za swoje osiągnięcia sportowe został zobowiązany do przeprowadzenia podczas inauguracji otwarcia tych mistrzostw - walki pokazowej i pokazów. Jest to niecodzienne wyróżnienia dla tego stowarzyszenia, a zarazem bardzo poważne wyzwanie. Niewątpliwie też będzie to międzynarodowa promocja klubu, regionu, państwa. Dlatego też już dzisiaj zostali powołani zawodnicy z UKS Samuraj Lubań, do udziału w samych pokazach i pilnie przygotowują się do nich. Będą tam m.in. zaprezentowane trzy pokolenia karateków : 5 zawodników w wieku 5-6 lat, 10 zawodników w wieku 8- 18 lat i 10 seniorów, w tym kadra instruktorska.